ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser som Arrivist AB (bolaget) lämnat till anställde VD:n Wilhelm Dyrssen eller till hans efterlevande. Sådana utfästelser må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arrivist AB:s särskilda Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802015-7668
Adress:
  • Box 7831
  • 103 98  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4027200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS