ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av ARNE & SON MEDIA AB – i fortsättningen benämnt arbetsgivaren – åt dess arbetstagare, som är eller varit medlemmar eller suppleanter i bolagets styrelse, eller deras efterlevande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arne & Son Media AB:s pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802408-8844
Adress:
  • Ekonomiplanering
  • Box 319
  • 44210 Kungälv
Telefonnummer:070 - 744 35 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS