ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja utsmyckning av kyrkobyggnad och församlingshem och andra byggnader med kyrklig anknytning i nuvarande Förlanda församling. Med utsmyckning menas även inköp av egendom – inre och yttre inventarier – som hänför sig till byggnaderna och vilken egendom normalt inte införskaffas av församlingen eller annan huvudman. Både stiftelsens nettoavkastning och förmögenhet får tas i anspråk för anslagsbelopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arne Johanssons Stiftelse för Förlanda församling
Organisationsnummer:802480-4976
Adress:
  • Evald Axelsson
  • Västergatan 4
  • 434 30 Kungsbacka
Telefonnummer:0705-852274
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 056 484 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS