ÄNDAMÅL

Av årliga avkastningen skall 75 % användas för att skapa förströelse och glädje för handikappade inom Norrköpings kommun. Återstående 25 % skall läggas till kapitalet. Disponibel avkastning skall användas enligt beslut av socialnämnden. Socialnämnden skall därvid tillkännage genom annonsering i ortstidningarna eller på annat sätt att ansökan om bidrag inges till nämnden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Armand och Greta Johanssons stiftelse
Organisationsnummer:825003-2821
Adress:
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-151042
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:910 908 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS