ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska främja vård och uppfostran av barn och ungdom samt att utöva social hjälpverksamhet bland behövande, särskilt ensamstående föräldrar och utsatta kvinnor.Stiftelsen verkar för sitt ändamål genom att lämna bidrag till eller på annat sätta delta ekonomiskt i olika verksamheter, genom att lämna bidrag till enskilda personer samt genom att vidta andra åtgärder för att främja stiftelsens ändamål.Stiftelsen ska ha ett bundet kapital om minst 200 000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arla Coldinu Jubileumsstiftelse för välgörenhet
Organisationsnummer:802479-3492
Adress:
  • Skattmästaren Coldinutrappan 2
  • 112 28 Stockholm
Telefonnummer:08-653 32 61
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS