ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att lämna understöd till utbildning eller främja vetenskaplig forskning inom verksamhet eller ämnen som ligger arbetarrörelsen nära och gagnar dess syften. Särskild vikt skall läggas vid skolning av unga människor och ungdomsfostrande verksamhet.Av den årliga avkastningen skall minst 10 % läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Arbetarrörelsens i Kronobergs län Bidragsstiftelse
Organisationsnummer:829502-0500
Adress:
  • Socialdemokraterna
  • Liedbergsgatan 31
  • 352 32 VÄXJÖ
Telefonnummer:0470-71 17 72
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:881 530 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS