ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med gemenskap mellan anslutna bolag/ arbetgivare trygga pensionutfästelser, som anslutna bolag/ arbetsgivare lämnat gentemot:a) anställda befattningshavare i anslutet bolags/ arbetsgivares ledning eller till efterlevande efter sådana anställdab) anställda som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i anslutet bolags/ arbetgivares styrelse eller till efterlevande efter sådana anställdac) anställda makar/ sambor, även som anställda tidigare makar/sambor, till sådana anställda som innefattas i b) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt c),d) anställda som är barn och fosterbarn till sådana anställda som avses i b) eller c) ovan eller till efterlevande efter sådana anställda som avses i denna punkt d)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Aralion gemensamma särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802425-3513
Adress:
  • Ö Harg Prästgården
  • 585 91 Linköping
Telefonnummer:013-71020
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 438 838 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS