ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för Apoteket AB (org.nr 556138-6532) och dess svenska dotterbolag. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pensions som utfästs av bolagen på grund av föreskrift i allmän pensionsplan eller annorledes har lämnat åt sina arbetstagare eller efterlevande. Tryggandet ska även avse sådana utfästelser som lämnats enligt tidigare för apoteksväsendet i landet gällande pensionsplaner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Apoteket AB:s Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802009-9605
Adress:
  • Norrlandsgatan 16
  • 111 43 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54501180
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS