ÄNDAMÅL

Stiftelsen får använda sina tillgångar för att bereda bostäder åt de i stiftelseurkunden angivna destinatärerna (välfrejdade mindrebemedlade personer tillhörande handel eller tjänstemannaklasserna) i en bostadsanläggning som uppförs och förvaltas av en för detta ändamål bildad förening, vari stiftelsen ingår som medlem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anton och Magna Gråbergs stiftelse
Organisationsnummer:846502-5172
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS