ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen bör – med undantag för 1/10, som lägges till kaptalet – stå till socialdirektörens eller, efter dennes bemyndigande, avdelningsdirektörens vid sociala avdelningen disposition för utdelning till hjälpsökande som enligt dessa befattningshavares prövning och bedömande uppfyller det av testator uppställda villkoret att de tillhör kategorien “behövande äldre personer inom Stockholms stad”.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anton Hjalmar Dahlstedts minnesstiftelse
Organisationsnummer:802405-1396
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS