ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Sverige främja vetenskaplig forskning, främst inom området arkitektur, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning av barn och ungdom, främst inom arkitektur eller andra konstnärliga eller tekniska värden vad gäller svensk heminredningstradition.Stiftelsens ändamål må dock ej vare sig nu eller i framtiden vara sådana, vilkas fullföljande kan omöjliggöra eller försvåra för stiftelsen att komma i åtnjutande av befrielse från skattskyldighet till såväl arvs- och gåvoskatt eller annan nu föreliggande eller i framtiden kommande dylik skatt för testamentariska förvärv av egendom som inkomstskatt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ansgarius-stiftelsen
Organisationsnummer:802010-8570
Adress:
  • Krister Ansgarius
  • Regeringsgatan 80
  • 111 39 Stockholm
Telefonnummer:08-612 30 37
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS