ÄNDAMÅL

Av fondens årsavkastning må viss del läggas till kapitalet. Därefter återstående avkastning skall utdelas som stipendium till en eller flera, dock högst 20, avgående välmeriterade manliga elever vid Stockholms stads handelsgymnasium. Stipendiet skall utgöra bidrag till en studieresa utomlands. Stipendiet må utdelas årligen eller ackumuleras ett eller flera år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anny och Fritz Branders Stipendiestiftelse
Organisationsnummer:802008-4813
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS