ÄNDAMÅL

Stiftelsens allmännyttiga syften är att i första hand stödja vetenskaplig forskning och utbildning rörande ekonomi och juridik, och likaså forskning och utbildning om judiskt tänkande, judiska texter, judisk lag, etik, religion och kultur (judaism). Också annan vetenskaplig forskning får stödjas. Kultur och kulturella aktiviteter av andra, skilda slag än ovan anges får likaså stödjas. Person i ekonomiskt trångmål kan vid ömmande omständigheter undantagsvis stödjas (social hjälpverksamhet).Stiftelsen ska främja sitt syfte framförallt genom att dela ut stipendier samt utge andra anslag och bidrag, men får också arrangera och/eller stödja seminarier och konferenser. Anslag och bidrag får utges till annan stiftelse och institution. Styrelsen äger rätt att efter helt fritt val fokusera på ett eller två av stiftelsens syften visst eller vissa år.Stiftelsens syfte skall tillgodoses genom att i första hand hand ianspråktaga avkastningen av stiftelsens kapital. Som avkastning skall anses inte bara sedvanlig löpande sådan som ränta och utdelning utan även realiserade kapitalvinster. För angelägna satsningar kan även del av stiftelsens kapital ianspråktagas efter styrelsens föregående omsorgsfulla prövning, dock skall stiftelsen alltid varaktigt som eget bundet kapital ha minst värden om 300 000 kr.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Annika och Gabriel Urwitz´Stiftelse
Organisationsnummer:802478-1786
Adress:
  • Box 5483
  • 114 84 Stockholm
Telefonnummer:08-4028700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 577 125 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS