ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att:- lämna bidrag för att främja vård och uppfostran av barn,- lämna bidrag för undervisning eller utbildning för barn och ungdomar som är högst 20 år gamla samt att- bedriva hjälpverksamhet bland behövande handikappade, företrädesvis synskadade och/eller rörelsehindrade, barn och ungdomar, som är högst 20 år gamla.Stiftelsen kan härutöver främja ändamål som avser omsorg om barn och ungdomar i en vidare bemärkelse, om ett sådant vidare ändamål har kommit att omfattas av skattebestämmelser om begränsad skattskyldighet för stiftelser. Bidrag får ej utgå till behov, som skall tillgodoses genom det allmännas försorg och ej heller till föreningars och andra organisationers allmänna verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AnneMarie och Sven-Åke Sjöholms stiftelse
Organisationsnummer:802479-1603
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser GÖH420
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 448 464 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS