ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning om framställning och utgivning av tidningar, tidskrifter och andra periodiska skrifter samt om användning av andra medier för spridning av information och åsikter. I sin verksamhet, som skall avse både den intellektuella och den tekniska sidan inom mediaområdet, skall stiftelsen alltid beakta betydelsen av en fri press och ett fritt meningsutbyte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning
Organisationsnummer:873201-4371
Adress:
  • Box 28
  • 651 02 KARLSTAD
Telefonnummer:054-199000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:86 892 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS