ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall användas för att främja arkivforskning med västsvensk inriktning, bedriven av landsarkivtjänstemän. En tiondel av årsavkastningen skall läggas till kapitalet och återstoden utdelas som bidrag till forskning, studier, resor och tryckning. Medel som ej förbrukas kan reserveras och utdelas kommande år. Mottagare av fondmedel skall överlämna ett exemplar av publicerad skrift eller lämna kort redogörelse för hur beviljade medel använts till fonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Annastina och Gösta Lexts stiftelse för västsvensk arkivforskning
Organisationsnummer:802425-0840
Adress:
  • Landsarkivet i Göteborg
  • Box 19035
  • 400 12 GÖTEBORG
Telefonnummer:010-4767807
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 067 738 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS