ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning samt främja vård och fostran av barn och ungdom. I första hand skall ändamålet förverkligas genom att stiftelsen anskaffar och utan vinstsyfte tillhandahåller lokaler för Annaskolans verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Annaskolans Byggnadsstiftelse
Organisationsnummer:882000-7519
Adress:
  • Dormsjö 371
  • 776 98 GARPENBERG
Telefonnummer:0225-231 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 672 033 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS