ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja vård av ungdomar i Sverige som blivit handikappade genom trafikskador i syfte att genom ekonomiskt stöd till sådan ungdom och närstående som har vård om dem ge möjlighet till meningsfylld fritid och rekreation, ävensom att lämna bidrag till medicinsk forskning inom området för neurologi i syfte att ge förutsättning för att motarbeta verkningarna av trafikskador.Ändamålet fullföljes genom att stiftelsen utgiver bidrag till sådana personer som p g a avsaknad av egna medel eljest inte kan ge åsyftad ungdom mölighet till exempelvis åtgärder som kan vara till glädje och nytta samt genom att ugiva bidrag till medicinsk forskning inom nämnnda område. Huvuddelen av stiftelsens lämnade bidrag skall gå till ungdom och vårdansvariga anhöriga inom nämnda kategori.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna-Stina och John Mattssons Minnesstiftelse för sonen Johan
Organisationsnummer:802402-7966
Adress:
  • Lissegårdh
  • Västra Kasernvägen 6
  • 185 41 Vaxholm
Telefonnummer:076-1701085
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS