ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja forskning inom det konstvetenskapliga områdetgenom att förbättra svenska statens möjlighet att genom det statliga museum som vid var tid har huvudansvar för samtida konst ( i detta stiftelseförordnandebenämnt “Moderna Museet”) förvärva nordamerikansk och västeuropeisk samtida konst av hög kvalitet och genom att dokumentera på museet visad konst.Ändamålen skall tilgodeses genom att årlig avkastning av stiftelsens kapital delas ut som anslag endera för förvärv av konstverk eller för dokumentation av konst utställd på Moderna Museet.De förvärvade konstverken skall vara utförda av nordamerikanska eller västeuropiska (ej nordiska) konstnärer, som inte är eller i betydande omfattning har varit verksamma i Norden. Konstnärerna skall leva vid tiden för förvärvet eller ha avlidit högst cirka tio år dessförinnan.Medel från stiftelsen skall användas för förvärv av konstverk som breddar eller fördjupar Moderna Museets befintliga samlingar. Museet skall därvid eftersträva att förvärva representativa verk utförda av konstnärer, som tillhör de mest betydande i sin samtid. Konstverk med förutsedd begränsad varaktighet skall inte förvärvas.Konstverken skall förvärvas och ägas av svenska staten.Stiftelsens ändamål skall ej inskränka möjligheten för Moderna Museet att visa den förvärvade konsten för allmänheten i Sverige eller i annat land..Medel från stiftelsen skall användas för dokumentation av på museet utställd konst antingen så att dokumentationen är ett led i konstvetenskaplig forskning eller på att dokumentationen i framtiden kan användas som underlag för forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna-Stina Malmborgs och Gunnar Höglunds Stiftelse
Organisationsnummer:802411-1554
Adress:
  • Moderna Museet
  • Box 16382
  • 103 27 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-51955200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS