ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter tio procent av stiftelsens avkastning lagts till kapitalet, lämna bidrag till någon behövande, begåvad och välartad studerande inom Bolshögs församling som avlagt gymnasieexamen och vid universitetet i Lund eller Uppsala önskar studera för att utbilda sig till Präst. Skulle ej någon sådan i moment 1 omnämnd finnas må avkastningen utdelas till någon behövande, begåvad och välartad inom Bolshögs församling som ämnar studera vid gymnasieskola som därefter tänkt studera till präst. Skulle ej någon sådan som i moment 1 eller 2 omnämns finnas må bidrag utlämnas till någon behövande, begåvad och välartad yngling eller flicka född inom Bolshögs församling som ämnar utbilda sig till diakon, diakonissa eller till lärare inom den obligatoriska skolan. Skulle ej någon inom församlingen finnas som i moment 1-3 omnämnes må bidrag under likartade förhållanden lämnas till någon inom Vallby, Ö.Hoby, Ö. Nöbbelövs, Simris, Järrestads, Ö. Tomarp församlingar född studerande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna och Jeppa Hanssons och deras barns stiftelse
Organisationsnummer:802424-3654
Adress:
  • Storgatan 6
  • 272 61 Gärsnäs
Telefonnummer:0414-639 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:316 107 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS