ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan fem procent lagts till kapitalet återstoden uppdelas till följande ändamål1. Till Svenska kyrkans diakonistyrelse, 10 %2. Till församlingens fattiga och mindre bemedlade, 20 %3. Till stipendier eller premier efter vederbörande lärares hörande åt lärjungar i folkskolans översta klass som belöning för flit och gott uppförande oavsett familjens ställning 20 %4. Som bidrag till prydande av församlingens kyrka och kyrkogård, varav medel för detta ändamål kunna reserveras tills uppnådd behövlig summa finnes tillgänglig, 20 %5. Till fördelning efter ansökan mellan en ung man och en ung kvinna, som önska utbilda sig vid lantmannaskola, lanthushållsskola eller liknande läroanstalt, 30 %Skulle något år inga sökande anmäla sig må dessa medel reserveras till ett följande år att eventuellt fördelas mellan flera sökande.Styrelsen har full befogenhet att göra de mindre jämkningar i dessa bestämmelser styrelsen kan finna skäliga.Skulle i en framtid genom lagstiftningsåtgärder eller dylikt hinder möta att i alla på härovan föreskrivet sätt förvalta fonden, må den dåvarande styrelsen efter församlingens hörande härom på bästa sätt förordna i de delar, som kunna fordra ändring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna och Ingvar Ingvarssons stiftelse
Organisationsnummer:802481-3704
Adress:
  • Löderups församling
  • Knappsdalavägen 185
  • 271 75 Glemmingebro
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:43 412 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS