ÄNDAMÅL

Fonden skall användas för åstadkommande av krematorium i Skara. I den mån fonden ej kommer till användning för uppförandet av ett krematorium avkastningen, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, får användas som bidrag då församlingsbor kremeras. När krematoriet kommit till stånd upplyftas makarna Hagerbonns gravurna och placeras i urnkammaren i krematoriet eller på annat lämpligt sätt därstädes. Den för makarna inbetald gravfond skall disponeras för urnkammarens prydande med blommor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna och Hjalmar Hagerbonns krematoriestiftelse
Organisationsnummer:868401-0401
Adress:
  • Skara pastorat
  • Malmgatan 3
  • 532 31 Skara
Telefonnummer:0511-26500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS