ÄNDAMÅL

Av fondens avkastning skall årligen en tiondel tillföras kapitalet. Överskjutande avkastning, avrundad nedåt till jämna tiotal kronor, skall av notariatavdelningen redovisas till Läroverkets lärarkollegium att efter dess beprövande vid vårterminens slut utdelas som stipendier till skötsamma och begåvade elever i någon av Läroverkets tre högsta klasser, företrädesvis sådana elever som stå i begrepp att lämna Läroverket för att övergå till annan verksamhet. Stipendier, som här avses, skola icke, utan att särskilda skäl därför föreligga, utgå till elev, som under resp läsår erhållit stipendium av statsmedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna o Maria Åströms stiftelse
Organisationsnummer:889201-8089
Adress:
  • Timrå kommun
  • 861 82 Timrå
Telefonnummer:060-163100
E-post:kansli@timra.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:15 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS