ÄNDAMÅL

3/4 delar av fastighetens avkastning skall användas till pensioner att utbetalas till i Vadstena bosatta, hjälpbehövande personer med företräde för kvinnor, tillhörande s k pauvres honteux, vilka av en eller annan orsak äro urståndsatta att sig själva helt försörja; börande pensionernas antal icke vara flera, än att desamma bliva vederbörande till verklig eller effektiv hjälp. 1/4 av avkastningen får användas för fastighetens underhåll.Stiftelsens tillgångar får användas till förbättringsarbeten på föreningen Birgittahemmets i Vadstena pensionärsstugor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna Mauritzons stiftelse
Organisationsnummer:824000-3254
Adress:
  • Vadstena kommun
  • 592 80 VADSTENA
Telefonnummer:0143-15000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 246 965 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS