ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga afkastningen af denna vår stiftelse får till trefjerdedelar årligen utdelas till sådana fattiga enkor och barn hvars män och fäder inom detta samhälle idkat borgerlig eller härmed jemförlig näring. Af den sålunda öfverblifvna fjerdedeln af årliga räntan skall först tagas så mycket som behöfs för att i ett prydligt skick underhålla hela vår grafplats på Östra Kyrkogården hvarefter fonden ökas med det så öfverblifna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna Margaretha och Hedvig Catharina Söderbergs stiftelse
Organisationsnummer:845001-9933
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:010- 499 90 20
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS