ÄNDAMÅL

De medel, som Sancta Maria Magdalena församling erhåller skall förvaltas av kyrkorådet som en särskild fond under benämningen Anna Lovisa Sjöbergs fond. Medlen skola på betyggande sätt göras räntebärande. Räntan eller efter kyrkorådets avgörande, 9/10 därav skall användas för vård av döva och vanföra personer inom församlingen. Vad som ej utbetalas till sådan vård skall läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna Lovisa Sjöbergs Stiftelse
Organisationsnummer:802402-8600
Adress:
  • Maria Magdalena Församling
  • Box 15010
  • 104 65 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6433968
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS