ÄNDAMÅL

Av vad därefter återstår av min förmögenhet bildas en fond benämnd “Anna Ljungmarker-Hagströms minne” att ägas och förvaltas av kyrkorådet i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Hälften av avkastningen av den andel av stiftelsens sammanlagda förmögenhet som motsvarar nettointäkten från lägenhetens försäljning disponeras för ungdomsvårdande verksamhet som står under församlingens ledning. Den andra hälften av nämnda avkastning skall oavkortad tillföras fonden. Beträffande avkastningen från fonden förordnar jag […] överskjutande avkastning fördelas ut till behövande inom i första hand Hedvig Eleonora församling, i andra hand annan församling inom Östermalms kontrakt och i sista hand annan församling inom Stockholms stad, dock må på varje person ej komma större belopp än kronor 200 uppräknat med konsumentprisindex från 1943 till vid varje tidpunkt aktuellt värde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna Ljungmarker-Hagströms Stiftelse
Organisationsnummer:802014-3593
Adress:
  • Hedvig Eleonora Församlings Kyrkoråd
  • Box 5105
  • 102 43 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6630430
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS