ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig interventionsforskning, epidemiologiska studier, men även behandlingsuppföljnig inom området pediatrik. Stiftelsens mål är att främst stödja yngre forskare. Främjandet kan ske företrädelsevis genom anslag till prospektiva och/eller randomiserade studier inom områden, som inte bekostas av stora bidragsgivare, såsom exempelvis Barncancerfonden, Hjärnfonden och Vetenskapsrådet. För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får användas den årliga direktavkastningen med avdrag för förvaltningskostnader. Med direktavkastning avses löpande inkomster, såsom exempelvis räntor och utdelningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna-Lisa och Arne Gustafssons stiftelse
Organisationsnummer:802480-9835
Adress:
  • Gustafsson
  • Bergsgatan 16, Lgh 1601
  • 112 23 Stockholm
Telefonnummer:070-715 79 34
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS