ÄNDAMÅL

Kapitalet göres räntebärande, och lägges årligen till kapitalet en tredjedel af räntan. Återstående två tredjedelar af räntan användes till bindring i afgiften för äldre fattiiga elever vid uppfostringsanstalt och arbetshem för sinnesslöa. Då kapitalet nått den storlek att räntan är tillräckligt till beredande af en friplats vid sådan anstalt, upphör vidare afsättning af ränta. Uppkommer genom våld eller åverkan skada å monumentet å Anna Charlotta Arnells graf, skall skadan afhjälpas af fondens medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna Charlotta Arnells stiftelse
Organisationsnummer:802480-2608
Adress:
  • Mariestads församling
  • Box 2
  • 542 21 Mariestad
Telefonnummer:0501-390500
E-post:mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS