ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja medicinsk forskning, bedriven av svenska vetenskapsmän. För sådant ändamål skall avkastningen av stiftelsens tillgångar användas övervägande för bestridande av sådana kostnader, för vilka bidrag i otillräcklig omfattning utgå av allmänna medel, i första hand kostnader för svenska vetenskapsmäns deltagande i undervisning och forskning vid utländska läroanstalter samt i kongresser o.dyl. utomlands ävensom för företagande i övrigt av studieresor för befordrande av svensk medicinsk forsknings framåtskridande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna Cederbergs Stiftelse för medicinsk forskning
Organisationsnummer:802009-1933
Adress:
  • SEB Privat Banking
  • Stiftelser, KG5
  • 10640 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS