ÄNDAMÅL

Att stödja forskningen vid den vuxenpsykiatriska kliniken vid Akademiska sjukhuset, företrädesvis till biologiskt orienterad forskning rörande mentala sjukdomar av svårare eller långvarig art, såsom schizofrenisjukdomar, mano-depressiva sjukdomar, andra depressiva tillstånd samt sjukdomar uppkomna efter olika former av skador på nervsystemet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anna-Britta Gustafssons stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-6724
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS