ÄNDAMÅL

Att utdela ett elelr flera stipendier, eller del av stipendium, för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet till studenter från Folkrepubliken Kina som enligt svnesk lagstiftning är skyldiga att erlägga avgift för studier i Sverige. Stipendium kan utgå för ett eller flera säsår. Sökande skall ha dokumenterat goda studieresultat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Walls stipendiestiftelse för studier vid Uppsala universitet
Organisationsnummer:802477-4807
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04  UPPSALA
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS