ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, dels främja vård och uppfostran av barn, som saknar erforderliga medel, dels lämna understöd i form av exempelvis stipendier för beredande av undervisning eller utbildning främst åt sådan ungdom, som synes besitta god karaktär och är arbetsam samt visar vilja och begåvning eller goda anlag att inom något yrke uträtta en gärning eller ett arbete av betydelse samt saknar erfordeliga medel för utbildningens fullföljande, dels främja vetenskaplig forskning av landsgagnelig betydelse, dels ock lämna understöd till vård av behövande ålderstigna sjuka skådespelare eller skådespelerskor, som inom teater eller film utfört en respektabel gärning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Sandrews Stiftelse
Organisationsnummer:802007-2081
Adress:
  • Floragatan 4 a
  • 114 31 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7621700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS