ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning om ögonsjukdomar, metoder för ögonundersökningar och därmed sammanhängande forskning bedriven vid ögonkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping eller vid den klinik inom regionen dit eventuellt denna verksamhet kan ha flyttat. Ändamålet kan fullgöras genom utgivande av stipendier och anslag såväl till enskilda forskare som till större projekt och får också användas för inköp av utrustning som kan behövas vid forskningens bedrivande. Sådan utrustning ska ägas av kliniken.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders och Solveig Bergmans Stiftelse
Organisationsnummer:802426-2340
Adress:
  • SEB
  • Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS