ÄNDAMÅL

1. I första hand skall till Fröken Astrid Blom, som är född den 12 januari 1892, därest hon är i min tjänst vid min död, utöver särskilt utfäst pension, utgå från och med månaden näst efter min död och så länge hon lever en månatlig livränta å etthundra /100:-/ kronor; utbetalning skall ske efterskottsvis den sista dagen i varje månad.2. Därnäst skall till fondens förkovran avsättas fem /5/ procent av nämnda avkastning.3. Återstoden skall ställas till förfogande för chefen för Nationalmuseum eller, för det fall att genom omorganisation denna befattning skulle upphöra, för chefen för Svenska Statens konstsamlingar att utav denne användas till främjande av konstintresset inom Sverige genom spridande av konstlitteratur, hållande av föredrag och genom andra lämpliga åtgärder; det är min önskan att därvid särskilt uppmärksammas utvecklingen av den franska konsten, enär denna konst ligger mig varmt om hjärtat. Nämnde chef må, om så befinnes lämpligt,besluta att det för visst år tillgängliga beloppet skall reserveras till kommande år; dock bör beloppet icke innehållas längre tid än tre år. Det är min önskan att årligen i någon av huvudstadens tidningar måtte lämnas ett kortfattat meddelande angående fondens ställning och dispositionen av dess avkastning för senaste året.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders och Maria Svenssons Stiftelse
Organisationsnummer:802404-7113
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS