ÄNDAMÅL

Ur fonden skall varje år utdelas ett resestipendium till en svensk deltagare i IAML:s årsmöte/kongress (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres). De år då en nordisk musikbibliotekskonferens äger rum skall dessutom ett liknande resestipendium delas ut till en svensk deltagare som åker till detta möte. Stipendiet skall täcka kostnaderna för resa, hotell och konferensavgift.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Lönns Stiftelse
Organisationsnummer:802477-9301
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS