ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bevara hemmet på fastigheten Vara St Ringstad 2:5 och 2:6 som ett självständigt lantbruksföretag.Fastigheterna skall utarrenderas till en ung familj, som är intresserad av och trivs med lantbruk. Om denna familj harnågra barn, skall dessa i första hand få överta arrendet.Om det i framtiden skulle visa sig att stiftelsen inte går att driva ändamålsenligt, skall man ha rätt att försälja fastigheterna.Den årliga avkastningen efter en försäljning skall utdelas i form av stipendier till skötsamma lantbruksstuderande, som är uppväxta inom lantbruket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Johan, Anna Carlotta och Åke Welander-Johanssons stiftelse
Organisationsnummer:868401-1003
Adress:
  • Sparbanken Skaraborg AB
  • Box 63
  • 534 21 Vara
Telefonnummer:0512-29300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:888 404 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS