ÄNDAMÅL

Reseunderstöd åt dem, som får sin vidare utbildning under någon tid söka anställning utomlands, och bör vid understödets utdelande, såvitt möjligt är, tillses, att trygghet vinnes, att understödstagaren återvänder och bosätter sig i Stockholm för sitt yrkes utövande;att från fonden utgående understöd lämnas uteslutande åt yrkesidkare tillhörande metall-, bleckslageri-, plåtslageri, eller smidesyrkena; samtatt för förutnämnda ändamål endast den årliga avkastningen av det donerade kapitalet må användas och att fondens kapital sålunda icke må minskas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Granholms yrkesskolestiftelse
Organisationsnummer:802405-1420
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS