ÄNDAMÅL

Fondens avkastning disponeras till bekämpande av de sicialistiska och kommunistiska irrlärorna i vårt land och i främsta rummet till hindrande av socialisternas strävan att upphäva eller kringskära den enskilda, naturnödvändiga äganderätten.Ränteavkastningen i Anders Frödings Donationsfond tillfaller, sedan alla räntetagare aflidit:Hälften derav Stockholmshögerns förbund och hälften deraf Skattebetalarnes förening Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Frödings Donationsstiftelse
Organisationsnummer:802001-1121
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS