ÄNDAMÅL

Av den årliga ränteavkastningen avsättes minst en femtedel till fondens förstärkande. Den övriga avkastningen utdelas årligen i ett eller flera stipendier././ bestämmer kyrkorådet det antal stipendier, som under året skall utgå. Av den tillgängliga, till stipendier avsedda avkastningen överlämnas senast den 1 april varje år halva beloppet till Västmanlands-Dala nation i Uppsala. Andra hälften utgår till stipendiat, som av kyrkorådet utses bland fattiga studerande från Fellingsbro församling, vilka studera antingen vid Fjellstedtska skolan i Uppsala eller i någon av de två högsta ringarna i gymnasium vid annat läroverk och i båda fallen ämna bliva präster inom Västerås stift. – Om något år vid Fjellstedtska skolan och vid gymnasier icke finnas sådan kvalificerad studerande, skall hela den till stipendier avsedda avkastningen det året överlämnas till Västmanlands-Dala nation, varvid kyrkorådet äger bestämma, i huru många stipendier beloppet ska utdelas.Kompetent att inom Västmanlands-Dala nation erhålla detta stipendium är varje teologico-filosofie eller teologie studerande som tillhör Nationen och under terminen är vid universitetet närvarande samt ämnar ingå som präst i Västerås stift. Företräde äger på sådant sätt kvalificerad studerande som är född i eller minst tre år varit bosatt i Fellingsbro. – Stipendium sökes icke. För kompetent nationsmedlem från Fellingsbro äger kyrkorådet i denna församling lämna förord.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Anders Anderssons Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-6665
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-8822480
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS