ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension till arbetstagare och efterlevande som Lernia AB och Lernia utbildning AB svarar för – dels vad avser åtaganden som övertagits från tidigare arbetsgivare i samband med övergång från myndighet till aktiebolag och som är intjänade per 1 juli 1993- dels vad avser utfästelser, enligt allmän pensionsplan eller i övrigt, som intjänats till och med den 31 december 1997.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:AmuGruppens Pensionsstiftelse 1997
Organisationsnummer:802406-1213
Adress:
  • Box 1181
  • 111 91 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS