ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja vetenskaplig kulturhistorisk forskning genom att för framtiden bevara och hålla samlad egendom avseende porslin, tavlor, litteratur, brevsamlingar med mera tillgångar knutna till familjen Alströmer. Stiftelsen skall därvid vårda, bevara och göra stiftelsens egendom tillgänglig för forskare. Stiftelsen skall söka donationer och ekonomiska gåvor. Dessa medel skall användas för vård av egendomen. Stiftelsen skall verka för att personer och institutioner som önskar studera egendomen i forskningssyfte kan så göra. Med familjen Alströmer avses endast i rakt nedstigande led myndiga ättlingar till Jonas P Alströmer ( f 1912 11 16) och Elisabeth Alströmer (f 1922 08 28).

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alströmerska stiftelsen
Organisationsnummer:864001-0594
Adress:
  • Östads säteri 1
  • 441 91 Alingsås
Telefonnummer:0706-671052
E-post:patrik@ostadssateri.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS