ÄNDAMÅL

Lös egendom av kulturellt värde som ingår i kvarlåtenskapen skall behållas på fastigheten för att vittna om den tid då skärgården var levande och bebodd. Huvudbyggnaden kan utnyttjas för möten och allmänt användas för friluftsliv i förvatarens regi. Kontanta medel, inklusive befintliga bankmedel, skall sedan kostnaderna för min begraving och boutredning i sin helhet betalts, avskiljas för fastighetens underhåll och skötsel, där min önskan är att byggnader och lösöre bevaras i gott skick.Båt av typ blekingekoster byggd på Saxemara varv i Blekinge år 1942, inköpt av Alsing Svensson år 1948, med namn Drott och med registreringsnummer NRG 63, med måtten 27×10 fot och råoljemotor, 7/10 hk, tillverkad i Västervik, skall enligt min sista önskan efter min bortgång hanteras enligt Bilaga 2 till testamentet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alsing och Alice Svenssons stiftelse
Organisationsnummer:802425-9353
Adress:
  • Anders Gustafsson
  • Hagebyvägen 137
  • 615 96 Gryt
Telefonnummer:0123-40815
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 468 574 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS