ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom sociala och andra anordningar befrämja deras välfärd, som äro eller har varit anställda hos Almedahlskoncernen – här nedan kallat bolaget – eller äro anhöriga till sådana personer.Det ändamål, vartill stiftelsens medel må användas, skall vara sådant, att bolaget vid direkt omkostnad för dylikt ändamål, är berättigat till avdrag vid taxering till inkomstskatt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Almedahlskoncernens Personalstiftelse för sociala och andra välfärdsändamål
Organisationsnummer:864500-0228
Adress:
  • Almedahls AB
  • Box 265
  • 511 23 Kinna
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:198 958 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS