ÄNDAMÅL

Samfondens medel ska företrädesvis användas till: För eleverna gemensamt ändamål såsom t.ex. studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet eller kulturell verksamhet. Belöning till elev eller elevgrupp som ägnat arbete åt utsmyckning av skolan eller kulturell verksamhet såsom t.ex. musik eller teater. Belöning till elev eller elevgrupp som med framgång representerat skolan i gymnastik, idrott schack eller i liknande tävlingssammanhang. Belöning till elev eller elevgrupp som aktivt arbetat för att uppfylla skolans målsättning i ANT-frågor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alléskolans samstiftelse
Organisationsnummer:802479-5356
Adress:
  • Stora Torget 8
  • 534 81 Vara
Telefonnummer:0512-31000
E-post:vara.kommun@vara.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:43 904 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS