ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall användas till förmån för skolledare och lärare vid gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9 i Alingsås, företrädesvis som bidrag till studier, studieresor samt vetenskapligt eller pedagogiskt författarskap.Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alingsås kommuns skolledar- och lärarstiftelse
Organisationsnummer:864000-6907
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-7390188
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:170 704 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS