ÄNDAMÅL

Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Disponibel avkastning skall användas för beredande av vilo- eller konvalecenthemsvård åt behövande personer. Avkastningen får dock icke användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.Vid beslut om utdelning ur samfonden skall hänsyn tagas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som socialnämnden finner lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alingsås kommuns samfond för vilo- och konvalecenthemsvård
Organisationsnummer:802477-3049
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-7390188
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:61 247 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS