ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga de pensionsutfästelser, som även hittills tryggats av denna, för vilka Alinder Affärsutveckling AB (556478-2000) övertagit ansvaret för Cochise AB (556245-0592) samt att trygga pensionsutfästelser som Alinder Affärsutveckling AB lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i Alinder Affärsutveckling AB:s styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i anvisningspunkt 1 till 31 § kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alinder Affärsutveckling AB:s särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802015-6926
Adress:
  • Mats Alinder
  • Svinberga Kullåkra, Österrikevägen 11
  • 27735 Kivik
Telefonnummer:040-471343
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS