ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att genom lämnande av understöd till vetenskapligt forskningsarbete bidraga till bekämpandet av reumatiska och allergiska sjukdomar samt sjukdomen barnförlamning. Med forskningsarbete avses såväl utforskande av nämnda sjukdomars orsaker och genes, varvid åsyftas både grundforskning och målforskning, som prövning av behandlingsmetoder, vare sig dessa bygga på resultatet av sådan grund- och målforskning eller på uppslag, härrörande från empirisk erfarenhet. Understöd må utgå till en och samme forskare under högst fem år i följd. Av den årliga avkastningen lägges en tiondel till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alfred Österlunds stiftelse
Organisationsnummer:846000-0311
Adress:
  • SEB Kapitalförvaltning
  • Institutioner & Stiftelser
  • 205 20 Malmö
Telefonnummer:040-667 65 31
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS