ÄNDAMÅL

Att årligen bereda en av bibliotekets tjänstmän tillfälle att genom någon tids vistelse på utländsk ort förvärva vidgade kunskaper om främmande kulturförhållanden till gagn för såväl honom själv som den institution, han tillhör, och att samtidigt genom studium av bibliotek tillägna sig ökade insikter om organisation, arbetsmetoder m m inom biblioteksväsendet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Alfred Petterssons stipendiestiftelse för biblioteket
Organisationsnummer:817604-0437
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS